Wypadek z zaniedbania: na chodniku, drodze, niebezpiecznym miejscu | MEDIATOR

Jeśli miałeś wypadek:
 • na nieodśnieżonym lub uszkodzonym chodniku
 • na schodach, ścieżce dla pieszych
 • bo ktoś zaniedbał swoje obowiązki
 • bo nie było dozoru
 • bo osoba lub instytucja winna jest zaniedbania

należy Ci się odszkodowanie !
Zgłoś szkodę                               Zgłoś szkodę
Za skutki wypadku z zaniedbania winna jest osoba lub instytucja, której potrafimy udowodnić odpowiedzialność. Powszechnym jest ubezpieczanie się od odpowiedzialności Cywilnej (OC). Takie polisy posiadają Urzędy Miasta, Gminy, Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe i czasem prywatni właściciela posesji. Stąd z roszczeniem występuje się do ubezpieczyciela, a nie do samego winnego. Najpierw należy udokumentować okoliczności, winę i odpowiedzialność. W drugiej kolejności koszty i straty oraz skutki dla poszkodowanego. Przy gromadzeniu dokumentacji służymy pomocą.
ISTOTNE FAKTY
 • Piesi, rowerzyści i inni nie korzystają z należnych im praw
 • Roszczenie odszkodowawcze z zaniedbania kierowane jest do Ubezpieczyciela, który przyjął odpowiedzialność za szkodę osobową lub materialną
 • Odpowiedzialność za stan chodników spoczywa na instytucji lub właścicielu posesji przylegającej do chodnika
 • Niebezpieczne miejsce - jeśli było zabezpieczone - może oznaczać wyłączenie odpowiedzialności za wypadek
 • Jeżeli poszkodowany był świadomy zagrożenia i został o tym powiadomiony, może nie być podstaw do roszczeń odszkodowawczych
 • Poszkodowany jest współwinny wypadku, jeżeli przyczynił się do niego swoim działaniem
 • Nieumyślne działanie sprawcy nie zwalnia go z odpowiedzialności cywilnej
NASZA OFERTA
Zajmujemy się egzekwowaniem odszkodowania związanego ze szkodą na osobie lub majątku. W ramach umowy i w oparciu o udzielone pełnomocnictwo pomagamy w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Efekty naszych działań są związane z jakością dokumentacji roszczeniowej, jaką zgromadzimy.

Nasza obsługa prawna zapewnia:
 • bezpłatną informację na temat możliwości uzyskania odszkodowania,
 • konsultację w oparciu o przekazaną dokumentację,
 • spotkanie z osobą poszkodowaną w celu omówienia dalszych kroków,
 • wspólne z poszkodowanym gromadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • stały kontakt klienta z pełnomocnikiem reprezentującym poszkodowanego poprzez bezpłatną infolinię 800 43 04 04 lub 505 341 555 lub mailem odszkodowania@mediator.com.pl,
 • powiadamianie o istotnych w sprawie krokach,
 • pełną i nieodpłatną obsługę w przypadku reprezentowania klienta przed Sądami Cywilnymi,
 • świadczenie usług na rzecz poszkodowanego bez opłat wstępnych.

Choć z pozoru czynności takie wydają się proste i oczywiste w rzeczywistości wiedza z zakresu likwidacji szkód jest niezbędna.Content
Youtube

Jesteśmy wiarygodni
Mediator
to zespół doświadczonych specjalistów oraz pewność uczciwej współpracy.
Więcej szczegółów